Distributing Body Heritage Lottery Fund
Good Cause Heritage
Recipient Name Capel Carmel
Project Name Diogelu safle hanesyddol Plas Carmel er budd y gymdogaeth
Grant Date 07/12/2016
Grant Amount £408,600
Local Authority Gwynedd
Region Wales
UK Constituency Dwyfor Meirionnydd

Back to top